בית אבות יוקרתי

בחירת בית אבות יוקרתי


המעבר הסביבתי מביתו מבצרו של האדם לאחד מביתי אבות הינו אחד המעברים המשבריים ביותר, ובמקרים רבים, הבלתי צפויים, שהזקן נחשף להם בערוב ימיו. זה מצב המחייב שינויים בכל תחומי חייו של הזקן ומשפחתו. שינויים אלה מחייבים גיוס משאבים וכוחות, על מנת להתמודד ולהסתגל למערכת ולצורת חיים שאינן דומות לחיי האדם בביתו, בקהילה.

ניתן  לסייע ולהקל בקבלת ההחלטה לגבי המעבר מהבית לבית אבות ו/או לדיור מוגן ולהגיע ליעד שהוא: השגת איכות חיים בבית אבות יוקרתי, ובדיור מוגן לכן, קיימת חשיבות רבה בחיזוק האוטונומיה של הדיירים בבית אבות, שליטתם בחיי היומיום והגברת מעורבותם במתרחש בשגרת יומם בבית אבות יוקרתי.

 

ישנם מספר גורמים עיקריים לעזיבת הבית ומעבר לבית אבות: 
 


בדידות, ניתוק חברתי, אובדן קשרים חברתיים - זו היא אחת הסיבות העיקריות
בריאות לקויה, ירידה תפקודית, התערערות המצב הבריאותי - לגבי חלק מהזקנים נתפש בית אבות סיעודי  כמסגרת מוגנת וטיפולית המעניקה לקשיש את השירותים שהקשיש נזקק להם.
תנאי דיור לא מתאימים, ריבוי מדרגות 
מעשי עבריינות ופשע כשהקורבנות הם קשישים 
רצון לשינוי בסגנון ואורח חיים - ציפייה שבמסגרת בית אבות בחיפה יימצאו תנאים להגשמת מאוויים וביטוי לכישרונות חבויים
כניעה ללחצים של בני המשפחה - יש קשישים הפונים לבית אבות כדי לרצות את בני המשפחה שהפעילו עליהם לחץ או כדי לא ליפול נטל על הילדים.

 

מי מחליט על המעבר לבית אבות?


ההחלטה להיכנס לבית אבות יוקרתי הינה, ברוב המקרים, החלטתו העצמאית של הקשיש עצמו או החלטת הקשיש ובני משפחתו.
לאחר קבלת ההחלטה העקרונית להיכנס לבית אבות, מתחיל שלב הבדיקה באיזה בית אבות מסוים לבחור. בחירת בית אבות תלויה


במספר שיקולים אישיים של הקשיש ומשפחתו :
  • התנאים הפיסיים של בית האבות - גודלו, מראה החיצוני והפנימי, תנאי הדיור, שטחי הציבור וכדומה.
  • המארג החברתי של הדיירים -  מסתבר שקשישים בוחרים להעדיף בית אבות שהדיירים בו הינם בעלי רק חברתי, כלכלי ותרבותי דומה לזה שלהם.
  • סוגי השירותים -  מגוון השירותים, רמתם ואיכותם הינם גורם מכריע בבחירת בית אבות מסוים, האם יש לבית האבות מסגרות מתאימות למצבים שבהם חלים שינויים במצבו הבריאותי והתפקודי של הקשיש או שמא היה על בני משפחתו לחפש לו מסגרת אחרת? האם יש בבית אבות שירותי בנק, מספרה? איך מתנהל נושא האוכל? וכן, הגודל כן קובע! בית אבות גדול יותר מבחינת מספר דייריו מסוגל להעניק מגוון רחב יותר של שירותים. תנאי התשלום , הבעלות.
  • המיקום הגיאוגרפי - מרכז העיר או שוליה, דרכי גישה, תחבורה 

לסיכום, במערכת השיקולים של המובגר ובני משפחתו בבחירת בית אבות יוקרתי נכללים שיקולים שונים : חברתיים, גיאוגרפיים, כלכליים, משפחתיים, סוגי השירותים  ועוד. ההחלטה המתקבלת בבחירת בית אבות מבוססת, מחד על המידה שבה עונה בית האבות המסוים על צורכי הזקן, ומאידך, על האפשרויות הכלכליות שלו ושל משפחתו.


אול יעניין אתכם גם: דיור מוגן מחירים | דיור מוגן בחיפה | מוסדות סיעודיים