מערך רפואי


ב"דור כרמל" ניתנים שירותי מרפאה על ידי רופאים 24 שעות ביממה. צוות רופאי הבית, שירותי אחיות הנמצא במקום ובנוסף, צוות סיעודי ועובדת סוציאלית מלווים ומסייעים בכל מצב וצורך. המרפאה מצויידת במיטב הציוד הרפואי ובאמצעים המאפשרים בדיקה, אבחון וטיפול במקום.
בנוסף, המרפאה ערוכה לבצע בדיקות ולשלוח אותן לקופת חולים.