כבוד האדם וזכויותיו

כבוד  האדם, הרצונות הפרטיים שלו והצרכים הייחודיים שלו, חשובים לנו והם עבורנו ערך עליון.
 

  • חוק זכויות החולה מיושם וכולל מתן הסכמתך לקבלת טיפול, זכותך לקבל מידע על מצבך הרפואי תוך שמירה על כבודך.
  • אנו נשמור על סודיות ופרטיות בכל מה שקשור בטיפול בך ובפרטיך הרפואיים.
  • זכותך לבחור את השעה בה אתה רוצה לשכב לישון ולקום ממיטתך באיזו שעה להתרחץ ובאיזו שעה לאכול .
  • מלבד זאת הצוות עומד לרשותך בכל שאלה, הצעה ובקשה.
  • חשוב לנו שתשמור על קשר עם הקרובים, וחשוב לנו לאפשר להם ולכל מכריך לבקר בכל עת ולכן אין אצלנו שעות בביקור בבית מבקרים מתי שרוצים.
  • האפשרות לצאת מדור כרמל בליווי, עומדת בפניך תמיד, בהודעה ובאישור האחות (לצורך הגנה על בטיחותך).