כבוד האדם וזכויותיו
חשוב לנו לשמור על כבוד האדם וזכויותיו. 

  • אנחנו בדור טבעון, רואים כערך עליון את כבוד דיירנו וחשוב לנו לשמור על הזכויות המגיעות לכם כדיירים וכבני אדם.
  • חשוב לנו שתשמור על קשר עם הקרובים לך, הם וכל מכריך מוזמנים לבקר בכל עת.  
  • יש באפשרותך לצאת מדור טבעון בליווי, בהודעה ובאישור אחות (לצורך הגנה על בטיחותך).  
  • חוק זכויות החולה מיושם וכולל מתן הסכמתך לקבלת טיפול, זכותך לקבל מידע על מצבך הרפואי, תוך שמירה על כבודך. 
    אנו כמובן נשמור על סודיות ופרטיות בכל הקשור בטיפול בך ובפרטים הרפואיים הנוגעים אליך.    
  • זכותך לבחור את שעת הכניסה למיטה והקימה בבוקר.  
  • תיבת משוב עומדת לרשותך, באולם הפעילויות, המכתבים נאספים פעם בשבוע ותוכל לקבל תגובה באם תזדהה בשם.  
  • על לוח המודעות באולם הפעילויות מפורסם: התפריט השבועי ופרוט הפעילויות השונות בשבוע.  צוות הבית הסיעודי עומד לרשותך בכל שאלה, הצעה או בקשה.